Wijzigingen doorgeven

Vul de gegevens in als u een kind of partner bij wilt schrijven, als u uw adresgegevens wilt wijzigen en/of als u andere vragen of opmerkingen heeft.

* Verplichte velden

Bijschrijven kind tot 18 jaar

Gegevens van het bij te schrijven kind:

Door deze optie aan te vinken geef je toestemming aan Uitvaartvereniging Mekander om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om de administratiekosten af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze incasso's laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Adreswijziging

Nieuw adresgegevens:

Overig