Uitvaart

Uitvaartvereniging met kennis van lokale gewoonten

Namens Uitvaartvereniging Mekander verzorgt dochteronderneming Diedel Wessels uitvaarten in Groningen en Drenthe. Bij elke uitvaart zijn de wensen van de overledene en de nabestaanden leidend. Daarnaast worden de lokale zeden, gebruiken en gewoonten meegenomen in de organisatie van de uitvaart . Wij spreken de taal van de mensen.

Gronings en Drents

De uitvaartleiders en laatste verzorgers spreken de taal van de regio, het Gronings en het Drents. Veel Groningers en Drenten voelen zich meer op hun gemak als zij hun moedertaal, het lokale dialect kunnen spreken. Daarin kunnen zij zich het beste uiten, zeker als het gaat om sterke emoties.

Klokken luiden

In verschillende dorpen gelden verschillende ongeschreven regels betreffende het luiden van de kerkklokken. Zo luiden de kerkklokken in verschillende dorpen en steden voor aanvang van de plechtigheid of tijdens de gang naar de laatste rustplaats.

Maar er zijn ook heel lokale gebruiken. Zo kent Gieterveen het gebruik ‘verluiden’, waarbij op de eerste dag na het overlijden van een inwoner om half acht in de ochtend de klokken worden geluid. Bij begrafenissen en crematies in Beerta luidt bij het overlijden van een man eerst de grote, dan de kleine klok; bij het overlijden van een vrouw eerst de kleine en dan de grote klok en bij verscheiden van een kind enkel de kleine klok.

Deze gebruiken worden desgewenst volgens traditie uitgevoerd.

Hoeden en hoedenstander

Op vele plaatsen is het te doen gebruikelijk dat de dragers en de uitvaartleider tijdens de begrafenis zwarte hoeden dragen. Bij uitvaarten in plaatsen waar dit het geval is, zorgen wij voor de aanwezigheid van een hoedenstander op de begraafplaats, zodat de dragers tijdens het begraven een plek hebben om hun hoeden neer te zetten. Dit geeft de uitvaart een verzorgde en respectvolle toevoeging

Voorlopers

Bij de gang naar de begraafplaats werd de uitvaartstoet voorafgegaan door voorlopers. Hun functie was het vrijmaken en schoonmaken van de weg voor de rouwstoet. Hoewel die functie nagenoeg verdwenen is, wordt de traditie der voorlopers op vele plaatsen tot op de dag van vandaag in ere gehouden. Hierbij loopt onze uitvaartverzorger voorop en de dragers voor of naast het rouwvoertuig met de overledene.

Is de afstand van de locatie van de plechtigheid naar de begraafplaats of het crematorium te groot, dan is het ook mogelijk om het eerste en laatste deel van deze afstand als rouwstoet met voorlopers af te leggen. Dit gebeurt in overleg met de nabestaanden.

Uitgeleide doen

Verblijft de overledene in een zorgcentrum of verpleeghuis, dan is het mogelijk om ervoor te kiezen om uitgeleide te doen. Op respectvolle wijze krijgen de medewerkers en medebewoners van deze centra dan de gelegenheid om afscheid te nemen van de overleden bewoner. Onze uitvaartleider zorgt hierbij desgewenst voor de volledige organisatie en begeleiding. Ook zijn hierbij de voorlopers aanwezig, wat de uitgeleide extra cachet geeft.

Bovenstaande is slechts een greep uit de lokale zeden en gebruiken die wij respecteren en uitvoeren. Wilt u zeker weten dat de uitvaart van uw dierbare volgens bepaalde religieuze of culturele tradities verloopt? In overleg met uw uitvaartleider van Mekander is (bijna) alles mogelijk.

De meest gestelde vragen

Hebt u vragen of wilt u lid worden van Mekander, dan mag u ons uiteraard altijd bellen. Hieronder vindt u alvast alle antwoorden op de vragen die ons het meest worden gesteld.


Wat moet ik doen bij een overlijden?

Kan ik de contributie in termijnen betalen?

Moet ik betalen voor mijn kinderen?

Is het bedrag van mijn lidmaatschap toereikend?

Wat is mijn voordeel als ik de uitvaart laat verzorgen door Diedel Wessels?

Wat is de opgebouwde waarde van mijn polis?

Is er een gezinspolis?

Kan ik nu al laten vastleggen hoe mijn uitvaart eruit moet komen te zien?

Ik ga verhuizen naar een plaats buiten het werkgebied van Mekander. Hoe zit het dan met mijn uitkering?

Blogs van Mekander

Je uitvaart waar je wieg heeft gestaan - Mekander

Je uitvaart waar je wieg heeft gestaan - Mekander

“Regel je uitvaart goed. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen die je dierbaar is”, zegt Anneke Horlings, uitvaartleidster voor Mekander.
 
De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

 Onlangs verscheen er een artikel in de pers waaruit blijkt dat de uitkering van de uitvaartpolis niet altijd uitgekeerd wordt. De reden is dat de nabestaanden niet weten of er een aanspraak kan worden gedaan op een polis die ooit is afgesloten. De v…
 
Jongeren onderschatten kosten uitvaart - Mekander

Jongeren onderschatten kosten uitvaart - Mekander

Mijn naam is Susan Bleker, ik ben een positieve, jonge vrouw die middenin het leven staat. En ik daag je uit: sta voor één keer even stil bij je uitvaart.  
 
De vele voordelen van de uitvaartvereniging

De vele voordelen van de uitvaartvereniging

Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper. Het is slechts één van de grote voordelen van de uitvaartvereniging. Andere voordelen van uitvaartvereniging Mekander zijn onze grote mate van persoonlijke betrokkenheid bij onze leden en nabestaanden. Vo…
 
Een nieuwe website voor uitvaartvereniging Mekander

Een nieuwe website voor uitvaartvereniging Mekander

Mekander is de nieuwe naam van onze uitvaartvereniging. En tegelijk met onze nieuwe naam nemen wij ook een nieuwe website in gebruik. Hiermee presenteren wij de persoonlijke zorg, laagdrempelige kracht en vele voordelen van onze uitvaartvereniging. Met Me…
 
Dezelfde uitvaartvereniging, een nieuwe naam: Mekander

Dezelfde uitvaartvereniging, een nieuwe naam: Mekander

Met elkaar, met Mekander. Het is de nieuwe naam van uitvaartvereniging OUVW. Met Mekander geven wij iedereen in Noord-Nederland de kans om lid te worden van een uitvaartvereniging. Want wij geloven in de authentieke kracht van de noaberschap: er voor elka…
 
mekanderhartje

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar

Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.