Ons bestuur

Het bestuur van onze uitvaartvereniging

De coöperatieve uitvaartvereniging Mekander wordt geleid door een vierkoppig bestuur. Het bestuur beslist over de algehele gang van zaken binnen de uitvaartvereniging en dochterbedrijf uitvaartonderneming Diedel Wessels. Alle bestuursleden zijn lid van uitvaartvereniging Mekander.

Benoeming van bestuursleden

De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Benoeming van bestuursleden vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering van Mekander, die jaarlijks plaatsvindt in Buitenwoelhof in Veendam. Hierbij hebben alle aanwezige leden stemrecht.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand, samen met de directie van Mekander en uitvaartonderneming Diedel Wessels. Aan de hand van een dashboard wordt de voortgang van onderwerpen gemeten en besproken, onder meer de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal uitvaarten, voortgang van lopende projecten, monitoring van de begroting en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.

 

Onze voorzitter

“Het werk van onze uitvaartvereniging is belangrijk omdat wij nabestaanden van leden en niet-leden ontzorgen in de moeilijkste tijden van hun leven. Als vereniging staan wij hen bij en zijn hen tot steun. Iedereen heeft recht op een betaalbaar en waardig afscheid. In mijn visie hoort daarbij geen commercieel handelen. Het onderlinge karakter van onze vereniging dat is ontstaan vanuit de aloude noaberplicht, sluit daarop aan.”

“Als lid hoorde ik dat het bestuur van de uitvaartvereniging een bestuurslid met juridische achtergrond zocht. Vanuit mijn notarieel-rechterlijke achtergrond en omdat ik mij vanuit mijn woonplaats Wildervank betrokken voel bij de regio, meldde ik mij aan. Nu ben ik als voorzitter het eerste aanspreekpunt. Ik leid de vergaderingen die ik samen met de directeur en de secretaris voorbereid. Binnen het bestuur en onze vereniging zie ik mijzelf als verbinder: tussen bestuur, directie, personeel en onze leden. We doen het tenslotte met elkaar.”

Albert Kraster

  

Onze secretaris

“Gedurende 36 jaar runden mijn man en ik ons eigen wegenbouw- en transportbedrijf in Nieuwe Pekela. In dat werk ben je duizendpoot, waarbij mijn focus lag op de financiële huishouding. Daarnaast was ik maatschappelijk actief in diverse bestuursfuncties, onder meer in het onderwijs, de tennissport en de plaatselijke bridgeclub. En dan is er ook nog - niet in de laatste plaats - onze familie met twee kinderen en inmiddels ook twee kleinkinderen.”

“Mekander kwam op mijn pad. Met betrokkenheid, communicatieve vaardigheid, gedrevenheid, daadkrachtig en integriteit wil ik mijn werk doen, zowel als secretaris van Mekander als binnen de directie van onze participatie uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam, waarin ik als afgevaardigde van ons bestuur zit. Als zodanig maak ik ook deel uit van projectteam crematorium Veendam en klankbordgroep crematorium Veendam. Dit alles doe ik vanuit maatschappelijk betrokkenheid en de volle overtuiging dat wij de belangen van de leden zo goed mogelijk moeten behartigen. Ons credo ‘we zijn er voor elkaar’ dekt de lading volkomen: we doen het met Mekander.”

Elly Heikens-Nanninga

 

Onze penningmeester

“Via mijn echtgenote Hilda werd ik in 1995 lid van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Veendam. Nadat ik een jaar of zeven lid was, hoorde ik dat het bestuur van de vereniging wilde verjongen. Omdat ik mij graag wilde gaan inzetten voor het verenigingsleven in Oost-Groningen heb ik mij daarom aangemeld voor een bestuursfunctie. Hoewel dit meer tijd en energie kostte dan voorzien, vind ik dit werk nog altijd uiterst boeiend. Bij het werk als penningmeester kan ik leunen op de expertise van vakkundige medewerkers die werken op ons kantoor in Winschoten. Wij doen het letterlijk met Mekander!”

“Het werken met de cijfers is mij bepaald niet vreemd. Dat doe ik al mijn hele werkzame leven in de accountancy en de bankwereld. Sinds 2012 ben ik mede-eigenaar van een accountantskantoor in Groningen. Als ondernemer was ik lid van enkele serviceclubs. Ik ben een echte Oost-Groninger, ik groeide op en woon(de) in Veendam, Wildervank en Winschoten. Ik hou van sport, lekker eten, reizen en ons gezin met twee kinderen.”

Martin Elderman

 

Ons algemeen bestuurslid

“Voor al onze leden een mooie uitvaart zonder verrassingen achteraf, betaalbaar en helemaal persoonlijk naar wens. Dat is wat ik belangrijk vind aan het werk van de uitvaartvereniging. Ik steun de coöperatieve gedachte van harte: zonder winstbejag het beste resultaat bereiken voor alle leden. Daarom zet ik mij in voor onze coöperatieve verzekering, om met de ingelegde premies van onze leden een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Sociale betrokkenheid en de coöperatieve gedachte spreken mij persoonlijk erg aan. Het ‘samen doen’ moet je koesteren in een tijd waar in de maatschappij alles om winst lijkt te draaien. Hiervoor zet ik me graag in.”

“Dat ik mij als algemeen bestuurslid met name richt op de commerciële kant van Mekander, lijkt daar misschien haaks op te staan. Echter, de commercie is bij Mekander niet gericht op winst maken, maar op het werven en behouden van leden. Dit is essentieel voor het voortbestaan van de coöperatie. Elke vereniging bestaat voor en met haar leden. Ik zet mij ervoor in om onze uitvaartvereniging zichtbaar te laten zijn in de maatschappij op een manier waarvan u zegt: ik ben er trots op om lid te zijn van Mekander.”

Wim de Vries

 

Uitvaart Winschoten

Uitvaart Winschoten
mekanderhartje

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar

Elke uitvaart aanzienlijk goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.