Vorige pagina

Gelina Grofsmid
laatste verzorgster & chauffeur Diedel Wessels

“Al op vrij jonge leeftijd maakte ik in mijn directe omgeving twee ingrijpende sterfgevallen mee. Toen heb ik aan den lijve ervaren hoe belangrijk het voor je persoonlijke rouwverwerking is om op een goede manier afscheid te nemen. Daarom krijgen nabestaanden van ons altijd de kans om mee te helpen bij de laatste verzorging. En merken we dat ze wel willen, maar niet zo goed durven, dan gaan we naast ze staan met steun en hulp.”

“Respect voor de overledene staat voorop bij alles wat wij doen. Daarnaast gaan wij heel ver om aan alle wensen van de overledene en nabestaanden te voldoen. Ja, dit werk is vaak zwaar. Maar ook heel waardevol. Daarom verzorg ik zo nodig ook reconstructies, aan de hand van een foto. Het is van grote betekenis om overledenen er vredig en herkenbaar te laten uitzien.”
Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.