Vorige pagina

Erik Keizer
administratief medewerker

“Veel mensen ervaren de uitvaartvereniging als een slapende organisatie. Toch zijn wij juist klaarwakker, bij sterfgevallen staan wij altijd paraat. Mekander is een moderne organisatie en dat willen we blijven. Daarom werk ik achter de schermen regelmatig aan grotere projecten, zoals implementatie van nieuw boekhoudsysteem inclusief nieuwe facturering en een nieuwe ledenadministratie. Dat draagt bij aan continuïteit, effectiviteit en efficiency, aan een toekomstbestendige organisatie. Zo houden wij de contributie voor onze leden zo laag mogelijk.”

“Deze veranderingen roepen bij onze leden wel eens vragen op. Dan doe ik er alles aan om de vragen duidelijk te beantwoorden. Soms hebben mensen specifieke wensen. Zo mogelijk voeren wij die uit. Lukt dat niet, dan laten wij dat ook in alle eerlijkheid weten. De werksfeer is hier prettig en informeel. En dat merken onze leden zeker.”
Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.