Terug naar Blogs van Mekander

De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

Gepubliceerd op:
De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

 Onlangs verscheen er een artikel in de pers waaruit blijkt dat de uitkering van de uitvaartpolis niet altijd uitgekeerd wordt. De reden is dat de nabestaanden niet weten of er een aanspraak kan worden gedaan op een polis die ooit is afgesloten. De verzekeraar weet niet dat de verzekerde is overleden en het geld, bestemd voor de uitvaart blijft op de rekening staan van de maatschappij. Het is wrang als achteraf blijkt dat er voldoende geld was, door de uitkering uit de polis, voor een mooie uitvaart.  Het hele probleem kan worden teruggebracht tot de verbinding die de verzekeraar heeft met haar klant ook als er geen premie meer wordt betaald. Omvangrijke portefeuilles met een paar miljoen polissen maakt het lastig om het contact te onderhouden. Lokale uitvaartverenigingen kennen en herkennen hun leden in heel veel gevallen. Zij zorgen er voor dat de uitkering op tijd en volledig besteed wordt waar het voor bedoeld is. Een mooi en waardig afscheid.

Foto's

Bekijk ook

ELKAAR HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET DOOR MANU KEIRSE.

ELKAAR HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET DOOR MANU KEIRSE.

Stichting TrOost Groningen en uitvaartvereniging Mekander organiseren zaterdag 14 maart om 14.00 uur de lezing 'Elkaar helpen bij verlies en verdriet' in Uitvaartcentrum Oost-Groningen, Acacialaan 61, 9674 AB Winschoten
 
Mens en uitvaart - Diedel Wessels

Mens en uitvaart - Diedel Wessels

“Wil je een uitvaart in de regio waar je wieg stond, waar je woonde, werkte, lachte en leefde? Diedel Wessels regelt het goed, persoonlijk en betaalbaar.”
 
Je uitvaart waar je wieg heeft gestaan - Mekander

Je uitvaart waar je wieg heeft gestaan - Mekander

“Regel je uitvaart goed. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen die je dierbaar is”, zegt Anneke Horlings, uitvaartleidster voor Mekander.
 
Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.