Terug naar Blogs van Mekander

De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

Gepubliceerd op:
De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

 Onlangs verscheen er een artikel in de pers waaruit blijkt dat de uitkering van de uitvaartpolis niet altijd uitgekeerd wordt. De reden is dat de nabestaanden niet weten of er een aanspraak kan worden gedaan op een polis die ooit is afgesloten. De verzekeraar weet niet dat de verzekerde is overleden en het geld, bestemd voor de uitvaart blijft op de rekening staan van de maatschappij. Het is wrang als achteraf blijkt dat er voldoende geld was, door de uitkering uit de polis, voor een mooie uitvaart.  Het hele probleem kan worden teruggebracht tot de verbinding die de verzekeraar heeft met haar klant ook als er geen premie meer wordt betaald. Omvangrijke portefeuilles met een paar miljoen polissen maakt het lastig om het contact te onderhouden. Lokale uitvaartverenigingen kennen en herkennen hun leden in heel veel gevallen. Zij zorgen er voor dat de uitkering op tijd en volledig besteed wordt waar het voor bedoeld is. Een mooi en waardig afscheid.

Foto's

Bekijk ook

Na een (te) lange periode waarin ons uitvaartbedrijf zorg op afstand moestverlenen kunnen wij u nu weer bezoeken. Onze uitvaartverzorgers komen weer als vanouds bij u langs waarbij wij wel zoveel mogelijk resprect hebben voor de 1,5 meter afspraak. We kun…
 
Nieuwe datum Algemene Leden Vergadering

Nieuwe datum Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op donderdag 11 juni in Uitvaartcentrum Buitenwoelhof te Veendam. In verband met de RIVM-richtlijnen rondom het Corona-virus vragen wij onze leden om zich vooraf aan te melden. Dit kan via 0597-41…
 
De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld

De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld

 Wegens het Corona virus en de daaruitvolgende maatregelen zijn wij op dit moment helaas niet in de gelegenheid om de jaarlijkse ledenvergadering te houden. We houden de ontwikkelingen in de gaten en plannen zo snel mogelijk een nieuwe datum. De stu…
 
Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.