Terug naar Blogs van Mekander

De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

Gepubliceerd op:
De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

 Onlangs verscheen er een artikel in de pers waaruit blijkt dat de uitkering van de uitvaartpolis niet altijd uitgekeerd wordt. De reden is dat de nabestaanden niet weten of er een aanspraak kan worden gedaan op een polis die ooit is afgesloten. De verzekeraar weet niet dat de verzekerde is overleden en het geld, bestemd voor de uitvaart blijft op de rekening staan van de maatschappij. Het is wrang als achteraf blijkt dat er voldoende geld was, door de uitkering uit de polis, voor een mooie uitvaart.  Het hele probleem kan worden teruggebracht tot de verbinding die de verzekeraar heeft met haar klant ook als er geen premie meer wordt betaald. Omvangrijke portefeuilles met een paar miljoen polissen maakt het lastig om het contact te onderhouden. Lokale uitvaartverenigingen kennen en herkennen hun leden in heel veel gevallen. Zij zorgen er voor dat de uitkering op tijd en volledig besteed wordt waar het voor bedoeld is. Een mooi en waardig afscheid.

Foto's

Bekijk ook

Algemene Ledenvergadering van Mekander staat gepland voor 30 september 2021

Algemene Ledenvergadering van Mekander staat gepland voor 30 september 2021

De Algemene Ledenvergadering van Mekander gaat door op 30 september 2021. Leden van onze vereniging wordt verzocht om zich vooraf aan te melden via de website www.mekander-uitvaart.nl of telefonisch 0597-413854. De stukken liggen vanaf heden ter inzage op…
 

Diedel-Wessels  werkt mee aan een documentaire van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN)   Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN)  heeft in samenwerking met Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties een film laten m…
 
Uitvaartvereniging Mekander volledig eigenaar van Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam

Uitvaartvereniging Mekander volledig eigenaar van Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam

      Datum  17 juni 2021   Uitvaartvereniging Mekander volledig eigenaar Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam Uitvaartvereniging Mekander, officieel de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken UA, i…
 
Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.