Terug naar Blogs van Mekander

De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

Gepubliceerd op:
De lokale uitvaartvereniging kent haar leden

 Onlangs verscheen er een artikel in de pers waaruit blijkt dat de uitkering van de uitvaartpolis niet altijd uitgekeerd wordt. De reden is dat de nabestaanden niet weten of er een aanspraak kan worden gedaan op een polis die ooit is afgesloten. De verzekeraar weet niet dat de verzekerde is overleden en het geld, bestemd voor de uitvaart blijft op de rekening staan van de maatschappij. Het is wrang als achteraf blijkt dat er voldoende geld was, door de uitkering uit de polis, voor een mooie uitvaart.  Het hele probleem kan worden teruggebracht tot de verbinding die de verzekeraar heeft met haar klant ook als er geen premie meer wordt betaald. Omvangrijke portefeuilles met een paar miljoen polissen maakt het lastig om het contact te onderhouden. Lokale uitvaartverenigingen kennen en herkennen hun leden in heel veel gevallen. Zij zorgen er voor dat de uitkering op tijd en volledig besteed wordt waar het voor bedoeld is. Een mooi en waardig afscheid.

Foto's

Bekijk ook

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

 Het team van Mekander wenst u fijne feestdagen en een goed nieuwjaar waarin wij weer fijn 'met ''mekander'' mogen zijn
 
mondkapjesplicht en de uitvaart

mondkapjesplicht en de uitvaart

 Hoe zit dat met de mondkapjesplicht en de uitvaartplechtigheid?
 

Na een (te) lange periode waarin ons uitvaartbedrijf zorg op afstand moestverlenen kunnen wij u nu weer bezoeken. Onze uitvaartverzorgers komen weer als vanouds bij u langs waarbij wij wel zoveel mogelijk resprect hebben voor de 1,5 meter afspraak. We kun…
 
Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.