Terug naar Blogs van Mekander

Algemene ledenvergadering (ALV) van 13 juni 2022.

Gepubliceerd op:
Algemene ledenvergadering (ALV) van 13 juni 2022.

Waar de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021 door Corona nog verschoven diende te worden van eind mei naar eind september, ging die van 2022 wel door op de geplande 13 juni jl. 

Die avond is gehouden in het eigen uitvaartcentrum Buitenwoelhof aan de Langeleegte 54 te Veendam. 

Mekander is de merknaam van de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten u.a. Een uitvaartvereniging is een vereniging van personen die door het betalen van contributie recht hebben op een (gedeeltelijk) betaalde uitvaart. Bijna alle uitvaartverenigingen hebben de juridische vorm “vereniging’, waardoor de leden in de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste gezag vormen.

Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden en kunnen leden hun invloed uitoefenen. 

Namens het gehele bestuur opende bestuursvoorzitter Albert Kraster om 20.00 uur de vergadering in aanwezigheid van 6 betrokken leden. De notulen van de voorgaande ALV dd. 30-09-2021 zijn doorgesproken, de jaarrekening 2021 is doorgenomen en het bestuursverslag 2021 is besproken. De verslagen en de financiële bescheiden lagen sinds 30 mei 2022 op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur ter inzage op het kantoor van de vereniging. De datum van de ALV 2023 wordt ruim v.v. in krant en online gepubliceerd. Als gebruikelijk dient aanwezigheid vooraf te worden aangemeld.

Elke uitvaart aanzienlijk goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.